/Lợi ích dịch vụ phát tờ rơi

Lợi ích dịch vụ phát tờ rơi

  • Bạn giảm được nhiều chi phí marketing, quảng cáo, nhờ dịch vụ phát tờ rơi giá thấp hơn ít nhất 30% so với quảng cáo bằng các hình thức khác.
  • Dịch vụ phát tờ rơi tiếp cận nhanh và trực tiếp đến hàng chục nghìn khách hàng trên quy mô lớn mang lại hiệu ứng lớn đối với sản phẩm.
  • Dễ dàng nắm bắt được thông tin khách hàng đã được phát tờ rơi, qua báo cáo tổng kết sau khi xong. Bạn sẽ  nắm bắt được tình hình nhu cầu khách hàng để tối ưu việc triển khai sản phẩm của chính mình.
  • Xác định được khách hàng mục tiêu, thời gian phát tờ rơi hợp lý để có khách hàng mục tiêu phù hợp với sản phẩm của đối tác.