/Địa điểm phát tờ rơi

Địa điểm phát tờ rơi

  • Dán lên các bảng thông tin hoặc phát ở các nơi diễn ra sự kiện, nhà dân.
  • Bảng thông tin thường có ở các trường đại học, quán ăn, nhà sinh hoạt cộng đồng, tiệm giặt ủi và chợ.
  • Tờ rơi cùng với bưu thiếp, giấy rời và poster nhỏ đều mang tính thiết yếu và là hình thức thông tin tự do cho những ai muốn thu hút sự chú ý ở nơi công cộng nhưng không có khả năng kinh tế hoặc không cảm thấy cần thiết đăng quảng cáo trên báo.