Lợi ích của tiếp thị phát tờ rơi

Có thể triển khai quảng cáo diện rộng với chi phí thấp. Đưa sản phẩm của bạn tới đúng khách hàng tiềm năng. Tiếp cận khách hàng trực tiếp ở các vùng chiến lược khoanh…

Kích cỡ tờ rơi

A4 A5 (1/2 A4) A6 (cỡ bưu thiếp) A7 DL CC (cỡ thẻ tín dụng) Nhiều loại tờ rơi khách thiết kế theo ý khách hàng.

Địa điểm phát tờ rơi

Dán lên các bảng thông tin hoặc phát ở các nơi diễn ra sự kiện, nhà dân. Bảng thông tin thường có ở các trường đại học, quán ăn, nhà sinh hoạt cộng đồng, tiệm…

Lợi ích dịch vụ phát tờ rơi

Bạn giảm được nhiều chi phí marketing, quảng cáo, nhờ dịch vụ phát tờ rơi giá thấp hơn ít nhất 30% so với quảng cáo bằng các hình thức khác. Dịch vụ phát tờ rơi…