/Các vấn đề thường gặp khi phát tờ rơi

Các vấn đề thường gặp khi phát tờ rơi

Việc thất thoát tờ rơi do nhân viên phát không đàng hoàng ( phát thiếu hay giấu tờ rơi đem vứt ), không thể kiểm soát được số lượng, đây là câu hỏi lớn của khách hàng. Để giải viết được vấn đề này chúng tôi luôn có trách nhiệm với khách hàng:

  • Luôn giám sát nhân viên một cách chặt chẽ.
  • Phân chia tờ rơi khu vực, một cách rõ ràng.
  • Hợp tác với giám sát viên của khách hàng.
  • Chụp hình nhân viên phát tờ rơi.
  • Báo cáo tổng kết sau khi hoàn thành công việc (hình ảnh, số liệu).
  • Chúng tôi luôn truyền tờ rơi đến với khách hàng một cách thuận lợi, dễ dàng nhận.

Với dịch vụ quảng cáo tờ rơi, mỗi khi nhân phát tờ rơi cho bất kỳ cá nhân nào, doanh nghiệp nào đều sẽ được hướng dẫn, góp ý và tư vấn về đối tượng, khu vực rõ ràng và trung thực trong các khó khăn, bất trắc xảy ra trong quá trình phát tờ rơi chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Với những sản phẩm chu đáo của đối tác sẽ được chúng tôi truyền thông điệp đến với khách hàng, với phương châm sự hài lòng của đối tác và khách hàng là niềm vui của chúng tôi.